Forum - wspólna inicjatywa samorządowców i przedsiębiorców

27 czerwca w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie odbyło się Forum Gospodarcze Małopolski Zachodniej. Była to wspólna inicjatywa sektora samorządowego oraz przedsiębiorców.

Forum - wspólna inicjatywa samorządowców i przedsiębiorców

Na spotkaniu omawiano zagadnienia związane z barierami i problemami z jakimi borykają się przedsiębiorcy w odniesieniu do administracji publicznej. Przedstawiono także szanse rozwoju firm w nowej perspektywie finansowej ze środków unijnych na lata 2014-2020. W spotkaniu oprócz przedstawicieli władz samorządowych szczeble gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego a także Sejmu RP, uczestniczyło ponad 90 przedsiębiorców.