Projekt 50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni

Projekt „50+dojrzali, potrzebni, kompetentni” ma na celu podniesienie aktywności zawodowej i społecznej osób po 50 roku życia, pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z Małopolski poprzez stworzenie modelu pracy wolontariuszy po 45. roku życia.

Projekt 50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni

Projekt jest odpowiedzią na problemy rynku pracy w województwie małopolskim, związane ze zbyt wczesną dezaktywacją zawodową osób w wieku powyżej 50 lat.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Szczegółowa informacja o projekcie: http://www.50plus.dzialaj.pl/