KOMUNIKAT

Od dnia 1 lipca 2014 r. karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych (wg nowego wzoru) wydaje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na I piętrze w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

KOMUNIKAT

Dotychczas wydane karty parkingowe są ważne nie dłużej niż do 30 listopada 2014 r.