Dzieci pojadą na obóz harcerski i otrzymają wsparcie psychologów

Dzięki wspólnemu projektowi Fundacji "In Gremio pro futuro im. Rafała Kalinowskiego" i Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich POWDiR organizuje "Słoneczne integrujące wakacje".

Dzieci pojadą na obóz harcerski i otrzymają wsparcie psychologów

Fot. Zajęcia psychologiczne  z wychowankami ośrodka prowadzą dr Leszek Woszczek i mgr Longina Woszczek - Stach. Fot. z archiwum POWDiR 

 

Projekt przewiduje działania integracyjno-edukacyjne kierowane do podopiecznych i ich rodzin biologicznych (opiekunów) mające na celu wsparcie indywidualne psychologiczne dla dzieci i młodzieży i wsparcie rodzinne, a także uczestnictwo w obozie harcerskim w Szarym Dworze w terminie 25 lipca - 19 sierpnia.

Koszt zadania to 63 tys. zł.