Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE - konkurs ogłoszony!

Operatorzy konkursu FIO Małopolska Lokalnie, ogłaszają nabór do pierwszego konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu można ubiegać się o mikrodotację na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.

FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE - konkurs ogłoszony!

Projekt FIO Małopolska Lokalnie powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych:

Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych,

Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze,

Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS,

Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia.

Konkurs prowadzony jest równolegle w 4 subregionach.

W ramach konkursu można składać projekty w jednej z dwóch kategorii:

 

  • inicjatywy lokalne - działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego (zgodnie z zadaniami z zakresu sfer działalności pożytku publicznego).
  • dotacje na rozwój organizacji - działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych i bieżącą działalnością. Młode organizacje pozarządowe będą mogły przeznaczyć dotację min. na: adaptację lokalu, doposażenie sprzętowe, oprogramowanie itd.

O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się:

  • młode organizacje pozarządowe (tj. wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, których budżet w 2013 roku nie przekracza 25 tys. zł),
  • grupy nieformalne (tj. nieposiadające osobowości prawnej, w których skład wchodzą nie mniej niż trzy osoby, realizujące działania w sferze pożytku publicznego)
  • grupy samopomocowe (tj. grupy nieformalne, których działania skierowane są na pokonywanie problemów i zmianę warunków).

Wnioskowana kwota mikrodotacji: od 2.000 zł do 5.000 zł.

Planowana liczba dotacji w roku 2014: min. 120.

 

Nabór wniosków potrwa do 18 sierpnia do godz. 16.00. Projekty można składać przez generator wniosków.

W celu wspierania inicjatyw oddolnych w województwie małopolskim operatorzy zapewniają pomoc w opracowaniu pomysłów na projekty i procesie składania wniosków:

- spotkania informacyjne

- szkolenia

- indywidualne doradztwo.

Aktualne informacje znajdują się na stronie www.malopolskalokalnie.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Operator konkursu:

Subregion 2 powiat krakowski, olkuski, oświęcimski, miechowski, proszowicki, dąbrowski, chrzanowski

Stowarzyszenie Forum Oświatowe "KLUCZE",

ul. Rabsztyńska 3, 32-310 Klucze

tel. 533 976 208

FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

FIO MALOPOLSKA LOKALNIE - zdobądź 5000 zł na lokalną inicjatywę!

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa Małopolskiego.

Działasz w młodej organizacji pozarządowej?

Masz swoją grupę z którą realizujesz pasje?

Chcesz coś zrobić dla swojej społeczności?

Chcesz wzmocnić swoją organizację?

Jeśli tak - FIO MALOPOLSKA LOKALNIE jest dla Ciebie!

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 24 lipca o godz. 15.30 w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie. 

FIO MALOPOLSKA LOKALNIE wspiera różne przedsięwzięcia. Poprzez realizację programu pomagamy w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych.

Nabór wniosków rozpocznie się 18 lipca i potrwa do 18 sierpnia. W ramach konkursu organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać 5.000 złotych na realizację projektów na rzecz społeczności w których funkcjonują, lub w przypadku organizacji - na rozwój własnej organizacji. Na etapie aplikowania mogą Państwo liczyć na pomoc naszych doradców w przygotowaniu wniosku.

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE, a dowiesz się:

ü  kto może ubiegać się o mikrodotacje?

ü  na jakie działania można przeznaczyć mikrodotację?

ü  jakiej wielkości mikrodotację można otrzymać?

ü  jakie koszty mogą być finansowane z mikrodotacji, a jakie nie?

ü  czy trzeba mieć wkład własny?

ü  jak ubiegać się o mikrodotację?

ü  na jakie wsparcie mogą liczyć młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne ubiegające się o mikrodotacje?

Aktualne informacje o projekcie znajdują się na stronie www.malopolskalokalnie.pl

oraz na facebooku https://www.facebook.com/pages/FIO-Ma%C5%82opolska-Lokalnie/1506031669615642

FIO MALOPOLSKA LOKALNIE dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.