Szkoły coraz ładniejsze

Trwają prace związane z termomodernizacją budynków szkolnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie i Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini. Powstaje również parking przy Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie. Inwestorem jest powiat chrzanowski. 

Szkoły coraz ładniejsze