OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, że w dniu 13 sierpnia 2014r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2017r. środowiskowego domu samopomocy dla nie więcej niż 25 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób upośledzonych umysłowo z terenu Powiatu Chrzanowskiego, wyłoniony został podmiot, któremu zlecone zostanie w/w zadanie na podstawie umowy.

OGŁOSZENIE

Podmiotem tym jest:

FUNDACJA VIRIBUS UNITIS – POŁĄCZONYMI SIŁAMI

z siedzibą w Babicach.

Dotacja na w/w zadanie zostanie określona w projekcie budżetu powiatu na rok 2015

i wyniesie orientacyjnie 273.900,00 zł (w przypadku 25 osób). Ostateczna wysokość środków uzależniona jest od dotacji Wojewody Małopolskiego i może ulec zmianie w ciągu roku.