Czynią dobro, zostali docenieni

BONUM FACERE - „Czynić dobro” Nagroda Starosty Chrzanowskiego dla osoby zasłużonej w budowie społeczeństwa obywatelskiego powiatu chrzanowskiego przypadła w tym roku Adamowi Dróżbikowi, Władysławie Macudzie, Januszowi Papiernikowi, Irenie Piątek, Jerzemu Oczkowskiemu i Wojciechowi Sali.

Czynią dobro, zostali docenieni

Zasłużeni zostali odznaczeni przez starostę pamiątkowymi medalami podczas imprezy plenerowej "Ziemniaczysko" pod Lipowcem. Wydarzenie miało miejsce 7 września na terenie Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.

 

Adam Dróżbik

Założyciel Koła nr 9 Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Działacz społeczny, organizator imprez kulturalnych, wycieczek, Śpiewa w zespole „Zorza”, wcześniej w zespole „Wrzos”. Integruje się i współpracuje z innymi stowarzyszeniami m.in. w zakresie współorganizacji imprez i wydarzeń kulturalnych.

Pomysłodawca i organizator „Rajdu trzech Pokoleń”, który jest organizowany co roku.

2014 r. zajął I miejsce za upieczenie chleba - w konkursie Gminy. Libiąż podczas imprezy „Na pograniczu kultur” w 2013 roku otrzymał tytuł „Senior Roku 2013”

 

Władysława Macuda

Od 40 lat działa na rzecz społeczności lokalnej

Mobilizuje i aktywizuje lokalną społeczność do aktywnego i zespołowego uczestnictwach w przedsięwzięciach kulturalnych, sportowo-turystycznych, patriotycznych, rozrywkowych i rodzinnych. Realizuje wiele inicjatyw i przedsięwzięć na terenie regionu – daje przykład innym. Przez wiele lat Przewodniczącą KGW w Zagórzu. Założycielka i prezeska Stowarzyszenia „Wesoła Jesień”. Inicjatorka spotkań Bożonarodzeniowych. Autorka spotkań „Lato w plenerze”, rajdów rowerowych, wycieczek po okolicy, w które angażuje wszystkie pokolenia. Liderka powstającej miejscowości tematycznej – „Zagórze. Wioska u źródła”. tematycznej. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Wspiera chorych członków stowarzyszenia.

Otrzymała następujące Wyróżnienia: w 2013, i 2012 roku podczas Powiatowego Dnia Seniora – Dyplom za zaangażowanie społeczne; w 2010 r.– dyplom za udział w projekcie „Seniorzy Górą”; oraz wyróżnienie w konkursie „Mój piękny ogród – dbam więc mam”; w 1990 r. – dyplom za wieloletnią prace społeczną w KGW;w 1984 r.– dyplom za społeczną pracę z rolnikami.

 

Janusz Papiernik

Założyciel drużyny piłki nożnej Manhattan Trzebinia, który istnieje już 26 lat.Organizator zawodów piłkarskich na terenie powiatu chrzanowskiego

W 2010 r. zorganizował turniej charytatywny „Gramy dla Gienka” dla Eugeniusz Wałacha, który stracił nogę, a w ramach turnieju zbierano środki na protezę

Sponsoruje nagrody w turniejach : trzebińskiej Lidze Piłkarskiej, cyklicznych turniejach Manhattan Cup. Jego działalność skupia się na społecznym propagowaniu sportów i pomocy potrzebującym ludziom poprzez organizację imprez sportowych.

Zespół prowadzony przez Pana Janusza odnosi wiele sukcesów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. m.in. ćwierćfinał pucharu Polski (1994); I m-ce mistrzostwa Małopolski Orlik polska (2013); V m-ce mistrzostwa Polski Orlik Polska Olsztyn (2013).

 

Irena Piątek

Członkini Związku Harcerstwa Polskiego. Przez 57 lat  nieprzerwalnie związana z organizacją ZHP w Trzebini – pełniła funkcje zastępowej, drużynowej, aż do Komendantki Hufca (od 1984 do dziś). Zdobyła wszystkie stopnie harcerskie i instruktorskie. Dzięki jej pracy hufiec trzebiński jest jednym z większych hufców Chorągwi Krakowskiej. Organizatorka wielu obozów krajowych i zagranicznych, letnich, zimowych, biwaków, rajdów, zlotów i innych imprez harcerskich. Dzięki jej pracy, w Wiciach koło Darłowa powstała harcerska baza obozowa – służąca trzebińskim harcerzom od 1996 roku

W czasie swojej służby harcerskiej wyszkoliła wiele pokoleń instruktorów, dba o rozwój gromad zuchowych i drużyn harcerskich.

Za swoją pracę i zasługi otrzymała wiele odznaczeń: 1985 Odznaka za zasługi chorągwi Katowickiej; 1986 Odznaka za zasługi dla Województwa Katowickiego; 1988 Srebrny Krzyż zasługi; 1997 Złoty Krzyż za Zasługi ZHP; 2001 – Krzyż Kawalerski orderu Odrodzenia Polski; 2004 – wyróżnienie Trzebińskiego Ruchu Społecznego Niezależność - promujące wybitne osobowości Gminy Trzebinia.

 

Jerzy Oczkowski

Mistrz Pszczelarstwa, Prezes i Założyciel Powiatowej Rady Bartniczej, od 1994 r. Przewodniczący Koła Pszczelarzy w Chrzanowie. Pszczelarstwo to jego pasja – edukuje w tym zakresie młodzież, dzieci oraz dorosłych. Integruje społeczeństwo pszczelarzy z terenu powiatu chrzanowskiego. Silnie działa na rzecz społeczeństwa lokalnego i ekologii. Pomysłodawca i współorganizator Powiatowego Konkursu wiedzy na temat pszczelarstwa, imprezy pn. Miodobranie pod Lipowcem – Powiatowe Święto Miodu. Współautor publikacji „90-lecie Koła Pszczelarzy w Chrzanowie 1917-2007”. Za zasługi pracy społecznej na rzecz pszczelarstwa odznaczony został złotym i srebrnym medalem Polskiego Związku Pszczelarstwa. Otrzymał również najwyższe odznaczenie w dziedzinie pszczelarstwa – medal Dzierżona.

 

 

Wojciech Sala

Od lat 80-tych zaangażowany w działania „Solidarności”, w Katowicach – gdzie pracował,

Stał na czele katowickiej Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” wspierał także „Solidarność” w Chrzanowie. Jeden z założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej

189r – stanął na czele chrzanowskiego Komitetu Obywatelskiego.

1990 – pierwszy burmistrz odrodzonego chrzanowskiego samorządu - gdzie rozpoczął działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Działa w stowarzyszeniu Przyjaciół ks. Michała Potaczało „Apostoł Dobroci”.

Pasjonat Internetu, wieloletni nauczyciel informatyki, zapalony turysta górski. Redaguje Biuletyn KIK w Chrzanowie. Propagator nauki przez Internet. Autor licznych artykułów i publikacji naukowych.