31 projektów otrzymało dofinansoawnie

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze będące Operatorem konkursu „FIO - Małopolska Lokalnie”  informuje, iż zakończona została ocena wniosków złożonych do I edycji konkursu.

31 projektów otrzymało dofinansoawnie

W subregionie obejmującym powiaty: krakowski, olkuski, oświęcimski, miechowski, proszowicki, dąbrowski, chrzanowski w wyniku oceny merytorycznej 84 wnioski otrzymały ocenę powyżej 36 punktów, po rozdysponowaniu dostępnych środków finansowych dofinansowanie otrzymało 31 projektów.

 

Projekty z powiatu chrzanowskiego, które zostały najwyżej ocenione i zarekomendowane do dofinansowania:

  • Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów, tytuł projektu: Wykonanie Street View na trasie rewitalizowanego szlaku rowerowego, kwota 5000,00zł,
  • Stowarzyszenie Przyjaciele Staszica, tytuł projektu: Czas na nas, kwota 5000,00zł,
  • Grupa nieformalna Wierni tradycji, Stowarzyszenie Uniwersytet III wieku w Chrzanowie, tytuł projektu: Wolność, kocham i rozumiem…, kwota 5000,00zł,
  • Fundacja otwartego serca, tytuł projektu: Rozwój dzięki wolontariatowi, kwota 4150,00,
  • Stowarzyszenie „Seniorzy Alwerni”, tytuł projektu: Masz swoje prawa i przywileje – korzystaj z nich, kwota 5000,00zł,
  • Grupa nieformalna „Kreatywni w Małopolsce” , tytuł projektu: Koło sztuki – warsztaty ceramiczne z wykorzystaniem koła garncarskiego, kwota 2700,00zł

Gratulujemy grupom i organizacjom, których wnioski są rekomendowane do dofinansowania.

W kolejnym naborze zaplanowanym na wiosnę 2015 do rozdysponowania będzie większa pula środków, dlatego już dziś zachęcamy wszystkich do śledzenia informacji na naszej stronie oraz na facebooku.

Więcej informacji na temat konkursu oraz pełne wyniki oceny formalnej i merytorycznej można znaleźć na stronie www.malopolskalokalnie.pl

Anna Konieczniak

Doradca ds. animacji w konkursie „FIO-Małopolska Lokalnie”