Wojciech Gąssowski zaśpiewał seniorom

23 października odbył się VIII Powiatowy Dzień Seniora w hali MOKSiR w Chrzanowie.  W biesiadzie uczestniczyło blisko 1000 osób.

Wojciech Gąssowski zaśpiewał seniorom

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z VIII POWIATOWEGO DNIA SENIORA NA FACEBOOKU 

 

Gwiazdą wieczoru był Wojciech Gąssowski. Imprezę poprowadził Piotr Ciuła z chóru Canticum Canticorum w Libiążu. Tematem przewodnim były lata szkolne.  Wśród atrakcji były konkursy tematyczne, występ chóru i zespołu Ali i Babki działającego przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Chrzanowie.   

Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem w kościele Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie.   Jak co roku przewodniczący kół emerytów i rencistów odebrali dyplomy dla najbardziej aktywnych, zasłużonych w danym kole.  

Organizatorem imprezy jest Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Polski Związek Emerytów i Rencistów i Jolanta Głowacz. W obsłudze pomogli:  wolontariusze z II LO w Chrzanowie i ZSECH w Trzebini.  Impreza ma charakter cykliczny.