Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

W dniach od 19 września do 20 października 2014 r. przeprowadzono konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Podczas konsultacji do projektu Programu wpłynęła tylko jedna propozycja zmian.

Zmiana nie została uwzględniona: zapis dotyczący promocji podmiotów programu znajduje się w pkt 15 § 4. Program nie wyklucza żadnej organizacji z możliwości współpracy w ramach określonych w Programie form współpracy.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie, która konsultowała Program wydała opinię pozytywną.

Projekt Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Chrzanowskiego został skierowany pod obrady Komisji Rady Powiatu Chrzanowskiego i będzie podlegał procedowaniu na październikowej Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego.