Wyniki konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

W dniach od 19 września do 20 października 2014 r. przeprowadzono konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Podczas konsultacji do projektu Programu wpłynęła tylko jedna propozycja zmian.

Zmiana nie została uwzględniona: zapis dotyczący promocji podmiotów programu znajduje się w pkt 15 § 4. Program nie wyklucza żadnej organizacji z możliwości współpracy w ramach określonych w Programie form współpracy.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie, która konsultowała Program wydała opinię pozytywną.

Projekt Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Chrzanowskiego został skierowany pod obrady Komisji Rady Powiatu Chrzanowskiego i będzie podlegał procedowaniu na październikowej Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego.