Nasz dom, nasze życie

Pod takim hasłem 27 października odbyła się konferencja przygotowana przez wychowanków i wychowawców Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie.

Nasz dom, nasze życie

Podczas konferencji mówiono o drodze, jaką przebywają wychowankowie domu dziecka

aż do opuszczenia jego murów oraz podkreślano późniejszą pomoc w usamodzielnieniu się wychowanka. Wychowawcy podkreślają, że są w kontakcie z osobami, które już osiągnęły pełnoletniość i usamodzielniły się, wróciły do rodzin lub przebywają w mieszkaniach chronionych. Na konferencji były też obecne osoby, które osiągnęły pełnoletność i opuściły ośrodek.

Dyrektor Wojciech Talowski i jego pracownicy opowiadali o pracy ośrodka, która polega m.in. na pomocy w nauce i organizowaniu wychowankom zajęć.


Więcej zdjęć na Facebooku - wejdź i polub nas !