Piotr Ciuła kolejnym „Zasłużonym dla Powiatu Chrzanowskiego”

Ten tytuł co roku przyznaje Rada Powiatu Chrzanowskiego.

Piotr Ciuła kolejnym „Zasłużonym dla Powiatu Chrzanowskiego”

Jest założycielem chóru Canticum Canticorum skupiającego ponad stu członków, chóru Canticorianie działającego przy Libiąskim Centrum Kultury i dziecięcego zespołu Arka Ciułego. Doprowadził do budowy największych w okolicy 44-głosowych organów w kościele p.w. św. Barbary w Libiążu, w którym od 30 lat jest organistą. W 2014 roku objął dyrygenturę Orkiestry Dętej Zakładu Górniczego „Janina”. Zdobył m.in. Nagrodę Artystyczną Powiatu Chrzanowskiego (2006 rok) i Odznakę Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.