Powiat ma 2,5 mln zł na nowoczesne pracownie nauki zawodów

Powiat chrzanowski otrzymał blisko 2 mln zł ze środków unijnych na wyposażenie pracowni nauki zawodów w sześciu szkołach. 

Powiat ma 2,5 mln zł na nowoczesne pracownie nauki zawodów

Powiat chrzanowski otrzymał blisko 2 mln zł ze środków unijnych na wyposażenie pracowni nauki zawodów w sześciu szkołach: Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie, Zespole Szkół  Techniczno-Usługowych w Trzebini, Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, Zespole Szkół w Libiążu i Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie. Wkład własny powiatu wynosi 408 tys. zł. Całkowita wartość projektu to 2,4 mln zł.

W ramach dofinansowania w zależności od szkoły wyposażone zostaną pracownie komputerowe, oraz nauki zawodów (gastronomiczna, masażu, hotelarska, nowoczesnych technik biurowych, kosmetyczna, fryzjerska, zabiegów higienicznych, technologii mechanicznej, budowlana, elektryczna, elektroniczna, rysunku technicznego, ekonomiczno-rachunkowa, badań środowiska, montażu i eksploatacji maszyn elektrycznych, układów mechatronicznych, łączenia metali). Będzie to najnowocześniejsze wyposażenie spełniające wymogi rynku pracy. Szkoły będą mogły organizować egzaminy zawodowe na miejscu, a uczniowie nie będą zmuszeni wyjeżdżać poza powiat chrzanowski.