Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zapraszamy na Szkolenie upowszechniające Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w partnerstwie z Województwem Małopolskim od 1 lipca 2014 roku realizuje projekt pn. Model Współpracy – współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST- NGO w Małopolsce, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu organizowane są szkolenia upowszechniające Model Współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, który jest rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Zapraszamy na Szkolenie upowszechniające Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Celem szkolenia jest wzmocnienie i poszerzenie współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi poprzez wdrożenie zasad i rozwiązań wynikających z Modelu Współpracy.
Model jest efektem prac wielu partnerów z sektora samorządowego, pozarządowego i akademickiego. Model kompleksowo porządkuje współpracę samorządu
z organizacjami pozarządowymi w trzech płaszczyznach:

    • tworzenia polityk publicznych – tj. włączania organizacji w diagnozowanie problemów społecznych, określanie celów i współtworzenia dokumentów strategicznych
    • realizacji zadań publicznych – tj. współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi przy zaspokajaniu potrzeb mieszkańców
    • infrastruktury współpracy – tj. tworzenia warunków do społecznej i obywatelskiej aktywności

.

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli samorządów, którzy planują wzmocnienie swojej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicieli NGOs, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje związane ze współpracą z JST.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach upowszechniających zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i przesłania go do organizatorów projektu do dnia 29.01.2015, na adres: anna.labno@bis-krakow.pl lub na adres: Fundacja BIS, ul. Krasickiego 18, 30-503 Kraków.

Zaproszenie

Program

Wzór zwrotu kosztów dojazdu

Formularz zgłoszeniowy

Więcej o modelu współpracy można znaleźć na stronach:
http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,22.html