Radni jednogłośnie uchwalili tegoroczny budżet powiatu chrzanowskiego

O najważniejszych inwestycjach mówi Michał Gawroński, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów (na zdjęciu). Fot. R. Rejdych, TV Powiat

Radni jednogłośnie uchwalili tegoroczny budżet powiatu chrzanowskiego

Na jaką kwotę opiewa tegoroczny budżet?
Michał Gawroński, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów: - Dochody wynoszą 96.240.234 zł, a wydatki 96.040.234 zł.


Jakie będą najważniejsze inwestycje w tym roku?
- Powiat będzie kontynuował termomodernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie i Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie. Mowa o modernizacji centralnego ogrzewania. Kolejnym zadaniem będzie doposażenie trzydziestu pracowni nauki zawodu w siedmiu szkołach ponadgimnazjalnych Bardzo ważną inwestycją opiewającą na blisko 4 mln zł będzie termomodernizacja budynków PSP z powiatu chrzanowskiego, bocheńskiego i olkuskiego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość dofinansowania dla powiatu chrzanowskiego wynosi 1 277.205,70 zł. Powiat chrzanowski jest liderem projektu.


Czy wiesz, że…
W skład wydatków majątkowych budżetu na rok 2015 wchodzą m.in. wydatki na inwestycje – 9 373 361 zł.