Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Radni uchwalili Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej - film

4 marca odbyła się VI sesja rady powiatu chrzanowskiego. Wśród zaproszonych gości był radny wojewódzki Jacek Soska. ZOBACZ FILM TV POWIAT.

Radni uchwalili Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej - film

Fot. R. Rejdych, TV Powiat

 

W porządku obrad było:
1/ Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2/ Powołanie sekretarza obrad.
3/ Ustalenie porządku obrad.
4/ Przyjęcie protokołu z IV i V Sesji Rady Powiatu w Chrzanowie.
5/ Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
6/ Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
a/ „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017”;
b/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Babice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie z zakresu ochrony środowiska;
c/ wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chrzanowskiego na lata 2015-2026;
d/ wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2015 r.;
e/ zwiększenia kwoty ryczałtu na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie powiatu chrzanowskiego.
7/ Sprawozdanie Zarządu o jego pracach w okresie międzysesyjnym, w tym informacja
o wykonywanych uchwałach Rady.
8/ Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9/ Odpowiedzi na interpelacje.
10/ Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
11/ Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.