Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Porozumienie organizacji pozarządowych z Małopolski

Ważna wiadomość dla osób działających w organizacjach pozarządowych oraz korzystających ze wsparcia takich organizacji! 5 i 6 marca br. podczas konferencji, która odbyła się w Krakowie swoje funkcjonowanie oficjalnie rozpoczęła Małopolska Sieć Organizacji Pozarządowych (Małopolska Sieć NGO).

Porozumienie organizacji pozarządowych z Małopolski

Małopolska Sieć NGO, czyli regionalne porozumienie organizacji pozarządowych, jest efektem wspólnej pracy pięćdziesięciu NGO’sów z terenu województwa małopolskiego, a jej inicjatorem i organizatorem jest Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce - organizacja prowadząca szeroką działalność na rzecz środowisk lokalnych, posiadająca 20-letnie doświadczenie w reprezentowaniu i wspieraniu organizacji członkowskich.
Małopolska Sieć NGO ma na celu m.in. wzmocnienie i integrację organizacji pozarządowych z województwa małopolskiego. Dzięki zrzeszeniu w sieci organizacje te pozyskają partnerów do współpracy i silną reprezentację swoich interesów. Dzięki partnerstwu w sieci podniosą też standardy swych działań.
Współpraca organizacji pozarządowych w ramach sieci pozwoli na wzmocnienie ich roli i znaczenia w regionie, a także na profesjonalizację działań. – mówi Urszula Bukowska, koordynatorka projektu – Korzyści odczują nie tylko organizacje, ale również odbiorcy ich działań i wsparcia. Co więcej administracja zyskuje silnego partnera do rozmów i współpracy.
Formalne zainaugurowanie sieci odbyło się podczas konferencji organizowanej przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. Wydarzenie zgromadziło w Krakowie ponad 70 osób - przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej z regionu. Organizacje obecne na konferencji podpisały umowę partnerską, która przypieczętowała powstanie Małopolskiej Sieci NGO. Program konferencji obejmował też prezentacje dobrych praktyk sieciowania z innych województw, gdzie podobne rozwiązania okazały się bardzo skuteczne.
Jeśli pojedynczemu człowiekowi - mówi Krzysztof Wolski, Sekretarz Naczelny Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce - ‘wystarczy dać wędkę’, by się usamodzielnił, to dla wielu osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych potrzebna już będzie sieć, jako narzędzie służące wzmacnianiu wzajemnych więzi i współpracy dla dobra ogółu.
Obok bogatego programu merytorycznego podczas konferencji duży nacisk położono na integrację organizacji wchodzących w skład sieci – wzajemne poznanie się organizacji, rozmowy o doświadczeniach, refleksje na temat wyzwań, jakie stoją przed nimi.
Te dwa dni Konferencji Założycielskiej Małopolskiej Sieci NGO były wielkim świętem dla lokalnych organizacji pozarządowych i ważnym etapem w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego naszego regionu.

Założenie Małopolskiej Sieci NGO jest efektem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce – www.kolping.pl.

Zdjęcia z konferencji można zobaczyć na Facebooku Małopolskiej Sieci NGO:
https://www.facebook.com/malopolska.siec.ngo