Porozumienie organizacji pozarządowych z Małopolski

Ważna wiadomość dla osób działających w organizacjach pozarządowych oraz korzystających ze wsparcia takich organizacji! 5 i 6 marca br. podczas konferencji, która odbyła się w Krakowie swoje funkcjonowanie oficjalnie rozpoczęła Małopolska Sieć Organizacji Pozarządowych (Małopolska Sieć NGO).

Porozumienie organizacji pozarządowych z Małopolski

Małopolska Sieć NGO, czyli regionalne porozumienie organizacji pozarządowych, jest efektem wspólnej pracy pięćdziesięciu NGO’sów z terenu województwa małopolskiego, a jej inicjatorem i organizatorem jest Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce - organizacja prowadząca szeroką działalność na rzecz środowisk lokalnych, posiadająca 20-letnie doświadczenie w reprezentowaniu i wspieraniu organizacji członkowskich.
Małopolska Sieć NGO ma na celu m.in. wzmocnienie i integrację organizacji pozarządowych z województwa małopolskiego. Dzięki zrzeszeniu w sieci organizacje te pozyskają partnerów do współpracy i silną reprezentację swoich interesów. Dzięki partnerstwu w sieci podniosą też standardy swych działań.
Współpraca organizacji pozarządowych w ramach sieci pozwoli na wzmocnienie ich roli i znaczenia w regionie, a także na profesjonalizację działań. – mówi Urszula Bukowska, koordynatorka projektu – Korzyści odczują nie tylko organizacje, ale również odbiorcy ich działań i wsparcia. Co więcej administracja zyskuje silnego partnera do rozmów i współpracy.
Formalne zainaugurowanie sieci odbyło się podczas konferencji organizowanej przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. Wydarzenie zgromadziło w Krakowie ponad 70 osób - przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej z regionu. Organizacje obecne na konferencji podpisały umowę partnerską, która przypieczętowała powstanie Małopolskiej Sieci NGO. Program konferencji obejmował też prezentacje dobrych praktyk sieciowania z innych województw, gdzie podobne rozwiązania okazały się bardzo skuteczne.
Jeśli pojedynczemu człowiekowi - mówi Krzysztof Wolski, Sekretarz Naczelny Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce - ‘wystarczy dać wędkę’, by się usamodzielnił, to dla wielu osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych potrzebna już będzie sieć, jako narzędzie służące wzmacnianiu wzajemnych więzi i współpracy dla dobra ogółu.
Obok bogatego programu merytorycznego podczas konferencji duży nacisk położono na integrację organizacji wchodzących w skład sieci – wzajemne poznanie się organizacji, rozmowy o doświadczeniach, refleksje na temat wyzwań, jakie stoją przed nimi.
Te dwa dni Konferencji Założycielskiej Małopolskiej Sieci NGO były wielkim świętem dla lokalnych organizacji pozarządowych i ważnym etapem w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego naszego regionu.

Założenie Małopolskiej Sieci NGO jest efektem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce – www.kolping.pl.

Zdjęcia z konferencji można zobaczyć na Facebooku Małopolskiej Sieci NGO:
https://www.facebook.com/malopolska.siec.ngo