W szpitalu trwają badania profilaktyczne, zapisz się

Od 1 kwietnia do czasu wykorzystania środków powiat chrzanowski finansuje program profilaktyczny i promocji zdrowia dla mieszkańców powiatu.

W szpitalu trwają badania profilaktyczne, zapisz się

Mowa o dwóch programach: profilaktyki wczesnego wykrywania raka jajnika i raka piersi oraz profilaktyki wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego.

Mieszkańcy powiatu chrzanowskiego zainteresowani uczestnictwem w programach mogą zgłaszać się na czczo, bez skierowania według ustalonych terminów. Termin należy ustalić
w rejestracji Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu Powiatowym przy ul. Topolowej 16 w Chrzanowie osobiście lub telefonicznie tel. 32 624 74 48 w dni robocze w godz. 12- 13.
Zasady wykonywania badań:
1. Personel szpitala dokonuje pobrania krwi do badania i oznaczenia badań. Sporządzenie wyniku następuje zgodnie ze standardami SOP.
2. Każdy wynik badania będzie zawierał:
- dane osobowe,
- normy badania prawidłowego,
- wyniki pacjenta,
- adnotację „Wynik w zakresie wartości prawidłowych” lub „Wynik należy skonsultować z lekarzem ginekologiem poradni ginekologicznej w szpitalu lub innej dowolnie wybranej”.
3. Odbiór wyniku badań w miejscu pobrań indywidualnie po okazaniu otrzymanego kodu kreskowego w rejestracji Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w dniach
od poniedziałku do piątku w godzinach 11 – 14.