Informacja dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie i Szpital Powiatowy w Chrzanowie zapraszają na organizowane w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego bezpłatne konsultacje psychiatryczne i psychologiczne dla osób powyżej 18 r. ż.

Informacja dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego

Spotkania będą organizowane na terenie Szpitala Powiatowego w Chrzanowie w Poradni Zdrowia Psychicznego,
I piętro, pokój 128 w godz. 9.00-14.00 w następujące soboty:

23 maja
20 czerwca
19 września
24 października
21 listopada

W ramach wizyty będzie można uzyskać informację na temat diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych, porad prawnych w zakresie leczenia psychicznego. Prowadzone będą elementy diagnostyki psychologicznej. Osoby chętne będą mogły skorzystać z testów diagnostycznych w kierunku zaburzeń afektywnych (depresja, mania), lekowych oraz zaburzeń poznawczych.

Osoby zainteresowane prosimy o telefoniczną rejestrację pod numerem:
511 260 932 w godz. 7.30-14
Serdecznie zapraszamy!