Stanisław Czarny z Trzebini nagrodzony „Bonum Facere”

26 kwietnia podczas Jubileuszu 50-lecia Chór ECHO Starosta Chrzanowski wręczył nagrodę BONUM FACERE -„Czynić dobro”, Nagrodę Starosty Chrzanowskiego dla osoby zasłużonej w budowie społeczeństwa obywatelskiego powiatu chrzanowskiego. Otrzymał ją obecny prezes Chóru Stanisław Czarny – społecznik, mieszkaniec Trzebini, pierwszy przewodniczący Rady Osiedla Górka w Trzebini, założyciel Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzebini, a od 2004 roku jego przewodniczący.

Stanisław Czarny z Trzebini nagrodzony „Bonum Facere”

Od 1971 roku jest aktywnym członkiem Chóru Echo w Trzebini. Od 1982 wchodzi w skład zarządu, a od 2010 jego prezesem. Zaangażowanie oraz aktywność zaowocowała sukcesami artystycznymi w wyjazdy chóru na prestiżowe konkursy i przeglądy śpiewacze, a także wyjazdy zagraniczne do Włoch, Francji, Niemiec i Litwę. Z inicjatywy Stanisława Chór Echo nagrał płytę ze swoim repertuarem.
Podczas pełnienia obowiązków prezesa Chór Echo otrzymał następujące nagrody:
- 2012 r – III miejsce Małopolski Konkurs Chóralny „O złota strunę” w Niepołomicach
- 2013 r. – III miejsce Ogólnopolski Konkurs Pieśni Religijnej – Prusice koło Wrocławia
- 2013 r. – VII Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem” - Bielsko –Biała
- 2014 – wyróżnienie Międzynarodowy Festiwal „Cracovia Cantas” - Kraków Nowa Huta
Uroczystości rozpoczął koncert w Bazylice Mniejszej w Trzebini a następnie chór oraz zaproszeni goście udali się do Domu Kultury w Myślachowicach świętować rocznicę.

 

Wybrane nagrody i wyróżnienia - lata 2009 - 2015
- 2012 - III miejsce  Małopolski Konkurs Chóralny "O Złotą Strunę" - 
Niepołomice
- 2013 - III miejsce Ogólnopolski Konkurs Pieśni Religijnej - Prusice 
(Wrocław)
- 2013 - VII Międzynarodowy Festiwal Chórów "Gaude Cantem" -  Bielsko -Biała
- 2014 - wyróżnienie  Międzynarodowy Festiwal "Cracovia Cantas" - Kraków 
-Nowa Huta
Koncerty zagraniczne
- 2011 - udział w Międzynarodowym Festiwalu "Sing Day of Song" - 
Bonen/Gelsenkirchen
pozostałe koncerty zagraniczne odbywały się na zaproszenie Polonii 
Francuskiej (Billy Montigny), władz lokalnych  Włochy - Ravenna, Litwa - 
Wilno, Troki, Ukraina - Lwów,