Wspólnie zabezpieczą niebezpieczny teren

Powiat chrzanowski i gmina Chrzanów zajmą się zabezpieczeniem nieużytkowanego i zdewastowanego budynku przy ulicach Strażackiej i 21 Stycznia w Luszowicach. Działka, na której stoi ruina, zostanie ogrodzona. Dodatkowo powiat chrzanowski zapewni całodobowy monitoring obiektu.

Wspólnie zabezpieczą niebezpieczny teren

Zdewastowany budynek zagraża bezpieczeństwu mieszkańców od kilku lat. Pierwsze kontrole Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przeprowadzono w 2012 roku. Inspektorzy dokonywali doraźnego zabezpieczenia znakując działkę taśmą ostrzegawczą i tablicami informującymi i złym stanie budynku. Właściciel nie uczestniczył w kontrolach, uchylał się od ciążących na nim obowiązków, nie odbierał korespondencji. PINB wystąpił więc do Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie o podjęcie stosownych działań dotyczących popełnienia przestępstwa przez właściciela nieużytkowanego budynku. Pod koniec 2013 roku prokuratura zawiesiła postępowanie z uwagi na brak kontaktu z właścicielem.
14 kwietnia 2015 roku Zarząd Powiatu Chrzanowskiego spotkał się w tej sprawie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, komendantem Powiatowej Policji i dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg. Powiat podjął decyzję o współuczestnictwie w wykonaniu ogrodzenia działki przez gminę Chrzanów.