GPS dla rodziny

20 kwietnia w Sali audiowizualnej PCKU w Chrzanowie odbyły się warsztaty pn.: „Innowacyjne Narzędzie Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Kobiet” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Polic we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie. Przybyłych gości powitał Starosta Janusz Szczęśniak wraz z Wicestarostą Krzysztofem Kasperkiem.

GPS dla rodziny

Warsztaty te skierowane były do dyrektorów OPS-ów, PCPR-ów, PUP-ów oraz ich pracowników merytorycznych, w tym asystentów rodzin i doradców zawodowych z powiatu chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego oraz powiatu olkuskiego i miały służyć rozpropagowaniu dobrych praktyk wśród pracowników instytucji rynku pracy
i pomocy społecznej w regionie Małopolski Zachodniej.
W oparciu o własne doświadczenia z realizacji projektu POKL „GPS dla rodziny”, zajęcia poprowadzili:
Beata Karlińska – dyrektor PCPR w Policach,
Krystyna Ryszkiewicz – kierownik OPS w Dobrej,
Barbara Makiewicz – Trąbka – kierownik GOPS w Kołbaskowie,
Teresa Szybka – kierownik OPS w Nowym Warpnie,
Gabriela Doba – kierownik OPS w Policach,
Jan Sławczyński – dyrektor PUP w Policach