Nowoczesne technologie informatyczne wchodzą do szkół

28 kwietnia w PCKU w Chrzanowie pod patronatem Starosty Chrzanowskiego odbyła się konferencja prezentująca dobre praktyki w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych na przykładzie Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie i Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini.

Nowoczesne technologie informatyczne wchodzą do szkół

W konferencji uczestniczył Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak, Maria Marzec z Kuratorium w Krakowie oraz przedstawiciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego.
Na konferencji zostały zaprezentowane przykłady nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspierających pracę placówek oświatowych. Przedstawione prezentacje bazowały na sprawdzonych i wdrożonych już w szkołach rozwiązaniach. Był to zbiór dobrych praktyk, praktycznie gotowych do wprowadzenia w placówkach oświatowych.
Przedstawione zostały rozwiązania poświęcone e-learningowi na przykładzie platformy Moodle, wykorzystania w szkole rozwiązań dostarczanych przez Google i Microsoft a także oprogramowania wspierające naukę programowania - Scratch.
Czym jest Moodle? To darmowa i najpopularniejsza obecnie platforma e-learningowa. Dzięki niej można publikować materiały dla uczniów, weryfikować ich pracę ale także wspierać działania administracyjne szkoły.
Większość osób zna Google jako firmę oferującą najpopularniejszą wyszukiwarkę sieciową oraz darmowe konta pocztowe. W ostatnich latach oferta została rozbudowana o pakiet Google Docs – zestaw rozwiązań tworzących formę pakietu biurowego dostępnego przez przeglądarkę. Obecnie firma oferuje również pakiet Google Apps dla szkół i uczelni umożliwiający zarządzanie skrzynkami pocztowymi uczniów i nauczycieli, wymianą dokumentów oraz kilka innych ciekawych rozwiązań.
Słowo Windows, stało się synonimem domowego systemu operacyjnego. Oprogramowanie MS Office, skrzynki pocztowe w domenie hotmail oraz outlook stały się elementami naszego codziennego życia. Microsoft otworzył się też na szkoły. Program DreamSpark umożliwia pozyskanie dla szkół oprogramowania firmy Microsoft w formie subskrypcyjnej, ale za naprawdę rozsądne pieniądze.
Nauka programowania od zawsze jest bolączką szkół. Rozwiązaniem tego problemu może stać się oprogramowanie wizualne Scratch. Rozwiązanie zaprojektowane przez pomysłodawcę serii zabawek Lego MindStorms i rozwijane przez MIT jest wspaniałym pomysłem na atrakcyjną nawet dla najmłodszych dzieci naukę programowania.
Wszystkie wspomniane rozwiązania zostały zaprezentowane na konferencji przez Piotra Brzózkę, Arkadiusza Surowca i Marcina Dąbka, nauczycieli Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie i Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini.
Materiały z konferencji zostały udostępnione uczestnikom na platformie Moodle.
Mamy nadzieję, że przedstawione przykłady rozwiązań stosowanych w PCKU i ZSTU, tzw. „dobre praktyki” zachęcą inne placówki oświatowe do rozważenia możliwości ich wykorzystania.
Na zakończenie uczestnicy konferencji mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez uczniów klas gastronomicznych ZSTU w Trzebini. Uczniowie pokazali wysoki poziom umiejętności zawodowych.