Kolejna umowa dająca szansę na zagraniczne praktyki dla uczniów

30 kwietnia 2015r. została podpisana umowa pomiędzy Firmą Buksa Service, której przedstawicielem był pełnomocnik z ramienia właściciela firmy - Pan Janusz Buksa, a Powiatem Chrzanowskim, reprezentowanym przez Janusza Szczęśniaka Starostę Chrzanowskiego, Wicestarostę Pana Krzysztofa Kasperka oraz Zespołem Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, reprezentowanym przez Panią Dyrektor Renatę Bębenek.

Kolejna umowa dająca szansę na zagraniczne praktyki dla uczniów

Przedmiotem umowy jest przedstawienie przez Firmę ofert związanych z przyjmowaniem uczniów na 4 tygodniowe praktyki zawodowe. Praktyki te, będą się odbywały we włoskich i bułgarskich hotelach.