Podpisali porozumienie o współpracy

Starosta chrzanowski Janusz Szczęśniak oraz burmistrzowie: Adam Adamczyk (Trzebinia), Jacek Latko (Libiąż), Bożena Jopek (reprezentująca burmistrza Chrzanowa Marka Niechwieja), Tomasz Siemek (Alwernia) i Radosław Warzecha – wójt Babic podpisali deklarację współpracy podczas konwentu 19 maja w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.

Podpisali porozumienie o współpracy

Fot. Od lewej: Adam Adamczyk, burmistrz Trzebini, Bożena Jopek (wiceburmistrz Chrzanowa), Janusz Szczęśniak (starosta chrzanowski), Tomasz Siemek (burmistrz Alwerni), Radosław Warzecha (wójt Babic) i Jacek Latko (burmistrz Libiąża). Fot. Robert Rejdych, TV Powiat

 

„Wychodząc naprzeciw dobrym i sprawdzonym metodom polskich samorządów lokalnych, a także kierując się intencją jak najlepszego wykonywania zadań powierzonych nam przez prawo i zaufanie społeczne My, niżej podpisani, postanawiamy utworzyć w Powiecie Chrzanowskim Konwent Starosty, Burmistrzów i Wójta ” – czytamy w treści deklaracji współpracy samorządowców.

Konwent jest to forum wspomagające partnerskie współdziałanie między samorządami gmin i samorządem powiatowym. Konwent stanowi przejaw swobodnej inicjatywy władz samorządowych wynikającej z potrzeby wymiany doświadczeń i informacji oraz ustalania obszarów współpracy w celu realizacji wspólnych interesów dla dobra i rozwoju lokalnych społeczności.

(KR)