Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zgodnie z § 2 pkt 10 Uchwały nr VI/36/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie zamieszcza się listę kandydatów wraz z nazwą organizacji zgłoszonych na członków ww. Rady Pożytku.

Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zebranie kandydatów na członków Rady Pożytku, podczas którego uczestnicy ustalą kryteria, sposób i tryb wyboru członków Rady Pożytku oraz na ich podstawie wybiorą ich ze swojego grona odbędzie się w dniu 10 czerwca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.

O szczegółach spotkania wszyscy zgłoszeni kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Lista kandydatów zgłoszonych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie:


1. Krzysztof Kasperek – Zarząd Powiatu Chrzanowskiego
2. Andrzej Jura - Zarząd Powiatu Chrzanowskiego
3. Edward Kopeć - Rada Powiatu w Chrzanowie
4. Michał Gawroński - Rada Powiatu w Chrzanowie
5. Aneta Jaworska – Stowarzyszenie CISiR (Centrum Integracji Społecznej i Rehabilitacji) z siedzibą w Chrzanowie
6. Jolanta Różowska – Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci
7. Barbara Gawor – Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie
8. Bartłomiej Hajduk – Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia
9. Tadeusz Kozub – Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Libiążu
10. Mariusz Smolik – Stowarzyszenie Artystów i Pasjonatów Sztuki na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ARTNOVA”
11. Piotr Dusza - Klub Sportowy „OLIMP” z siedzibą w Balinie
12. Janusz Krupnik - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – Komenda Hufca Chrzanów
13. Barbara Wacławek - Stowarzyszenie Pomocy Szkole „MAŁOPOLSKA”
14. Radosław Bąk - Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
15. Dorota Bużyk - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”
16. Wiesław Bytomski - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Chrzanowskiej
17. Piotr Paryła –Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Chrzanowskiej
18. Grzegorz Duda - Ochotnicza Straż Pożarna w Płokach
19. Tomasz Brożek – Towarzystwo Wędkarskie Kościelec w Chrzanowie
20. Krzysztof Hudzik – Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Chrzanowie
21. Marek Jura – Chrzanowskie Stowarzyszenie Morsów „Epoka Lodowca”
22. Jacek Palka – Liga Obrony Kraju –Zarząd Powiatowy w Chrzanowie
23. Alicja Woźniak – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie
24. Jadwiga Dudek - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie