Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zgodnie z § 2 pkt 10 Uchwały nr VI/36/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie zamieszcza się listę kandydatów wraz z nazwą organizacji zgłoszonych na członków ww. Rady Pożytku.

Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zebranie kandydatów na członków Rady Pożytku, podczas którego uczestnicy ustalą kryteria, sposób i tryb wyboru członków Rady Pożytku oraz na ich podstawie wybiorą ich ze swojego grona odbędzie się w dniu 10 czerwca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.

O szczegółach spotkania wszyscy zgłoszeni kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Lista kandydatów zgłoszonych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie:


1. Krzysztof Kasperek – Zarząd Powiatu Chrzanowskiego
2. Andrzej Jura - Zarząd Powiatu Chrzanowskiego
3. Edward Kopeć - Rada Powiatu w Chrzanowie
4. Michał Gawroński - Rada Powiatu w Chrzanowie
5. Aneta Jaworska – Stowarzyszenie CISiR (Centrum Integracji Społecznej i Rehabilitacji) z siedzibą w Chrzanowie
6. Jolanta Różowska – Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci
7. Barbara Gawor – Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie
8. Bartłomiej Hajduk – Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia
9. Tadeusz Kozub – Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Libiążu
10. Mariusz Smolik – Stowarzyszenie Artystów i Pasjonatów Sztuki na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ARTNOVA”
11. Piotr Dusza - Klub Sportowy „OLIMP” z siedzibą w Balinie
12. Janusz Krupnik - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – Komenda Hufca Chrzanów
13. Barbara Wacławek - Stowarzyszenie Pomocy Szkole „MAŁOPOLSKA”
14. Radosław Bąk - Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
15. Dorota Bużyk - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”
16. Wiesław Bytomski - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Chrzanowskiej
17. Piotr Paryła –Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Chrzanowskiej
18. Grzegorz Duda - Ochotnicza Straż Pożarna w Płokach
19. Tomasz Brożek – Towarzystwo Wędkarskie Kościelec w Chrzanowie
20. Krzysztof Hudzik – Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Chrzanowie
21. Marek Jura – Chrzanowskie Stowarzyszenie Morsów „Epoka Lodowca”
22. Jacek Palka – Liga Obrony Kraju –Zarząd Powiatowy w Chrzanowie
23. Alicja Woźniak – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie
24. Jadwiga Dudek - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie