Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

V Powiatowy Piknik Seniora

Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak i Burmistrz Miasta Trzebini Adam Adamczyk zapraszają wszystkich seniorów z gmin powiatu chrzanowskiego na V Powiatowy Piknik Seniora, który odbędzie się 8 sierpnia 2015 r. w Trzebini na „Błoniach Karniowickich” (Sołectwo Karniowice) w godzinach 15:00-22:00. Piknik jest oczekiwaną przez seniorów imprezą plenerową, podczas której mają możliwość zintegrowania się ze środowiskiem seniorów z całego powiatu chrzanowskiego oraz zaprezentowanie różnorodnej twórczości artystycznej w ramach organizowanych konkursów.

V Powiatowy Piknik Seniora

W programie m.in. koncert Miejskiej Orkiestry Dętej, konkurs twórczości artystycznej, konkurs potraw, koncert i zabawa przy muzyce w wykonaniu zespołu B.A.R. a także loteria fantowa z licznymi nagrodami, która prowadzona jest przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „MUMINKI” - dochód z loterii zostanie przeznaczony na wsparcie świetlicy integracyjnej w Trzebini.
W czasie trwania Pikniku przedstawiciele Regionalnego Stowarzyszenia Diabetyków koło w Trzebini wszystkim chętnym uczestnikom bezpłatnie dokonają pomiaru ciśnienia tętniczego oraz poziomu glukozy we krwi.
Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini organizuje wystawę rękodzieła artystycznego jako imprezę towarzyszącą Piknikowi. Zapraszamy seniorów do zgłaszania swych prac na wystawę do 3 lipca tego roku – kontakt w tej sprawie - tel. 515-04-38-32 lub Medi@teka.
Wszystkim, którzy 8 sierpnia odwiedzą Karniowickie Błonia z własnym koszykiem piknikowym lub skorzystają ze stoisk gastronomicznych i handlowych organizatorzy zapewniają świetną zabawę przy muzyce zespołu „B.A.R.”
Aby umożliwić uczestnictwo w Pikniku wszystkim chętnym, organizatorzy czynią starania o zabezpieczenie specjalnego transportu. Dla grup zorganizowanych warunkiem udziału w Pikniku jest zgłoszenie uczestnictwa wraz z podaniem liczby uczestników do Urzędu Miasta w Trzebini - Wydział Spraw Społecznych, Referat Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 32-71-11-051, 32-71-11-096 w terminie najpóźniej do 27 lipca 2015 r.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami imprezy.
Regulamin Pikniku