„Chrzanolandia zaprasza na...Ziemniaczysko pod Lipowcem” - informacja o organizacji stoisk podczas imprezy

W dniu 6 września 2015 r. na terenie Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” organizuje cykliczną imprezę plenerową „Chrzanolandia zaprasza na … Ziemniaczysko pod Lipowcem”.

„Chrzanolandia zaprasza na...Ziemniaczysko pod Lipowcem” - informacja o organizacji stoisk podczas imprezy

Przedsięwzięciu towarzyszyć będą koncerty, warsztaty rzemiosł, prezentacje, konkursy, gry oraz zabawy. Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Wystawcy oraz wypełnienie formularza „Deklaracji zgłoszeniowej stoiska” odręczne podpisanie formularza, a następnie dostarczenie lub wysłanie pocztą listem poleconym na adres: LGD „Partnerstwo na Jurze”, ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów, pokój 205.
W przypadku pytań służymy pomocą od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00, pod numerem telefonu 32 720 65 02.
Termin składania zgłoszeń upływa 15 lipca 2015 r. o godz. 16.00.
Ilość stoisk ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin Wystawcy pdf

Deklaracja zgłoszeniowa stoiska pdf

Deklaracja zgłoszeniowa stoiska docx