Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Społecznicy wybrali swoich przedstawicieli

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie na lata 2015-2017 działa w nowym składzie.

Społecznicy wybrali swoich przedstawicieli

Skład Rady:

1. Krzysztof Kasperek – Zarząd Powiatu Chrzanowskiego
2. Andrzej Jura - Zarząd Powiatu Chrzanowskiego
3. Edward Kopeć - Rada Powiatu w Chrzanowie
4. Michał Gawroński - Rada Powiatu w Chrzanowie
5. Radosław Bąk - Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego z siedzibą w Chrzanowie
6. Aneta Jaworska - Stowarzyszenie CISiR (Centrum Integracji Społecznej i Rehabilitacji) z siedzibą w Chrzanowie
7. Piotr Dusza - Klub Sportowy „OLIMP” z siedzibą w Balinie
8. Dorota Bużyk - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Libiążu
9. Jolanta Różowska - Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci z siedzibą w Trzebini


Kadencja tego organu trwa dwa lata. Rada składa się z dziewięciu osób. Do zadań rady należy opiniowanie m.in. projektów uchwał i podejmowanie inicjatyw dotyczących sektora pozarządowego. 11 maja rada spotkała się w dotychczasowym składzie ostatni raz.
Do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji od czerwca 2013 do czerwca 2015 należeli:
1. Adam Potocki – Starosta Chrzanowski – Przewodniczący
2. Adrian Gaj - Stowarzyszenie SP nr 1 w Chrzanowie „Adaś” – Wiceprzewodniczący,
3. Jolanta Różowska – Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci – Sekretarz,
4. Edward Kopeć - Członek Zarządku Powiatu Chrzanowskiego,
5. Artur Linczowski - Radny Rady Powiatu Chrzanowskiego,
6. Krzysztof Kasperek - Radny Rady Powiatu Chrzanowskiego,
7. Urszula Kupcza – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie,
8. Grzegorz Piotrowski - Stowarzyszenie Ziemi Lipowieckiej,
9. Stanisław Dusza – Klub Sportowy „Olimp” z siedzibą w Balinie