Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Więcej surowców w Małopolsce dzięki nowej instalacji ochrony środowiska w ZGOK Balin

400 m linii sortowniczej w zadaszonej hali o powierzchni 3,5 tys m2, 16 nowoczesnych bioreaktorów i zaawansowane technologicznie urządzenia separująco-sortujące to efekt inwestycji ENERIS, polskiego lidera ochrony środowiska. Warta 40 mln zł instalacja zagospodaruje odpady ponad 180 tys. mieszkańców Zachodniej Małopolski, obszaru Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz Jaworzna

Więcej surowców w Małopolsce dzięki nowej  instalacji ochrony środowiska w ZGOK Balin

Nowa inwestycja dla mieszkańców i środowiska
Warta blisko 40 mln zł instalacja powstała na działce Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) o powierzchni 4,5 ha. W jej skład wchodzą: hala z nowoczesną linią sortowniczą, 16 szczelnych bioreaktorów, biofiltr o objętości ponad 1000 m3, plac dojrzewania oraz infrastruktura pomocnicza: place manewrowe i odkładcze, część socjalna oraz urządzenia kontrolno-sterujące. Zgodnie z Decyzją Środowiskową Instalacja będzie na razie przetwarzać 58,5 tys. odpadów rocznie.
„Projektując instalację wzięliśmy pod uwagę rosnące potrzeby mieszkańców oraz możliwość rozszerzenia obszaru, z którego będziemy przyjmować odpady. Zakład posiada dużą rezerwę mocy przerobowych, aby móc w przyszłości przetwarzać nawet 130 tys. odpadów w ciągu roku, jeżeli zaistnieje taka potrzeba” - mówi Magdalena Markiewicz, Prezes Zarządu ZGOK i Członek Zarządu ENERIS Surowce S.A.
Fundusze na przeprowadzenie tej inwestycji pochodzą ze środków własnych ZGOK (25%) oraz z kredytu bankowego (75%). Udziałowcami ZGOK są: ENERIS Surowce (67%), Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” (18%) oraz Miasto Jaworzno (15%).

Rzeczywista ochrona środowiska
Po uzyskaniu statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), co najprawdopodobniej stanie się w lipcu br., do instalacji zaczną trafiać zmieszane odpady komunalne z Zachodniej Małopolski, obszaru Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz Miasta Jaworzna – w sumie od ponad 180 tys. osób. Dzięki tej inwestycji odpady zostaną przetworzone i unieszkodliwione, a część zostanie odzyskana jako surowce. Z wyselekcjonowanej masy odpadów będzie również wytwarzane paliwo alternatywne RDF, które jest wykorzystywane do procesów energetycznych m.in. przez cementownie.
„Instalacja MBP w Balinie to ważny krok w zakresie ochrony środowiska w naszym regionie. Odpady będą zagospodarowywane, surowce odzyskiwane, w wyniku czego na składowisku będzie deponowana znacznie mniejsza ilości odpadów i to w formie neutralnego biologicznie stabilizatu. Pozwoli to przedłużyć funkcjonowanie składowiska w Balinie, a więc w miejscu od lat i tak przeznaczonym na ten cel” mówi Przemysław Deda, Członek Zarządu ZGOK i Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.

Sortowanie i kompostowanie
Odpady transportowane do instalacji MBP trafią na linię sortowniczą o długości ponad 400 m., która mieści się w zadaszonej hali o powierzchni blisko 3500 m2. To dzięki niej zmieszany odpad komunalny zamienia się w dużej mierze w surowce i paliwo alternatywne RDF wykorzystywane w procesach termicznych m.in. w cementowniach. Warto zauważyć że przy kaloryczności powyżej 18 MJ suchej masy i zawartości związków chloru poniżej 0,8% jest równie wydajne co np. węgiel brunatny, a po spaleniu wytwarza dużo mniej zanieczyszczeń. „Do rozdzielenia odpadów wykorzystujemy zarówno proste prawa fizyki jak i zaawansowane technologicznie urządzenia separująco-sortujące, które dzięki odpowiednio zaprojektowanym maszynom wspierają procesy przetwarzania odpadów. Sito bębnowe, separatory elektromagnetyczne, powietrzne i optyczne pozwalają na precyzyjne i szybkie rozdzielanie frakcji, dzięki czemu cały proces jest efektywny” mówi Jarosław Wróbel, Członek Rady Nadzorczej ZGOK
i Dyrektor ds. Inwestycji w ENERIS Surowce S.A.
Po sortowaniu odpady aktywne biologicznie trafiają do 16 bioreaktorów, w których rozpoczyna się trwający 2-4 tygodnie proces kompostowania. Sterowane komputerowo urządzenia wtłaczają w odpowiednich ilościach tlen i wodę, aby proces przebiegał wydajnie. „Warto podkreślić, że powietrze z bioreaktorów trafia do płuczki i specjalnego biofiltra o masie ponad 400 ton. To gwarantuje, że przechwytywane są wszystkie pyły oraz nieprzyjemne zapachy. Później stabilizat trafia na plac dojrzewania na kolejne 6-8 tygodni, gdzie całkowicie traci aktywność biologiczną oraz masę i może być bezpiecznie deponowany na składowisku. To nam pozwala minimalizować wpływ na środowisko” opowiada Jarosław Wróbel.

Aspekty organizacyjno-prawne
Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Balinie spełnia wszelkie kryteria, które pozwalają jej działać jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla zmieszanych odpadów komunalnych i ujęta jest w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) dla województwa Małopolskiego. Zakład posiada Decyzję Środowiskową oraz Pozwolenie Zintegrowane. Na podstawie tych dokumentów sejmik wojewódzki wkrótce podejmie decyzję przyznającą instalacji ZGOK status RIPOK. Planując procesy środowiskowe realizowane przez instalację MBP oraz stosowane technologie od samego początku stawiano na spełnienie warunku wymagań BAT, czyli najlepszych dostępnych technik gwarantujących realizację norm zarówno krajowych, jak i Unii Europejskiej. Całość inwestycji zamknie się w kwocie około
40 mln zł. Wybudowanie instalacji kosztowało około 38 mln zł, a 2 mln zł - nowa kwatera na składowisku, niezbędna dla funkcjonowania MBP. 75% tej łącznej kwoty, czyli 30 mln zł uzyskano z kredytu bankowego, a 25% - 10 mln zł to środki własne, w tym finansowanie przez ENERIS.