Udzielili absolutorium

Radni powiatowi udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego za ubiegły rok.

Udzielili absolutorium

Dochody budżetu powiatu w 2014 roku wyniosły 95 659 655,70 zł, co stanowi 100,11 procent wykonania planu, a wydatki 95 100 890,03 zł (96,78 proc. planu).
- W 2014 roku mieliśmy znaczną nadwyżkę budżetową w wysokości 666 729,30 zł – podkreśla Joanna Jaguś, skarbnik powiatu.
Za udzieleniem absolutorium głosowało 23 radnych. Dwóch radnych nie uczestniczyło w obradach. Starosta Janusz Szczęśniak po głosowaniu dziękował za całoroczną pracę poprzedniemu Zarządowi Powiatu, pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych oraz szczególnie skarbnikowi powiatu i wydziałowi finansów.