Ustalą kierunki rozwoju powiatu chrzanowskiego

25 czerwca rozpoczęto prace nad tworzeniem strategii rozwoju powiatu chrzanowskiego na lata 2015-2023. Konwent Strategiczny ustali kierunki rozwoju i najważniejsze priorytety.

Ustalą kierunki rozwoju powiatu chrzanowskiego

- Strategia ma wyrosnąć z potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Potrzebna jest wizja rozwoju, która pomoże się przebić i zmienić oblicze tego powiatu – podkreśliła Lidia Klimas, zastępca dyrektora Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji ds. Doradztwa i Rozwoju podczas sesji strategicznej w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie.
Podczas spotkania zaprezentowano m.in. podstawowe wskaźniki i trendy opisujące rozwój społeczno-gospodarczy powiatu, omawiano silne i słabe strony oraz zagrożenia dla rozwoju ziemi chrzanowskiej.
Kolejne posiedzenia Konwentu Strategicznego odbędą się we wrześniu i październiku. Uchwalenie strategii powiatu chrzanowskiego zaplanowano na listopad.

 

Więcej zdjęć na naszym Facebooku

 

Czy wiesz, jakie są przesłanki do aktualizacji strategii rozwoju?
- Zmieniająca się sytuacja gospodarcza i społeczna wewnątrz powiatu, jak i w jego otoczeniu – reagowanie na nowe warunki rozwojowe
- Nowy paradygmat polityki regionalnej w Polsce
- Nowe dokumenty strategiczne szczebla wspólnotowego, krajowego i regionalnego – spójność z ich priorytetami
- Oparcie systemu realizacji polityki regionalnej o zasadę wieloszczeblowego zarządzania procesami rozwojowymi – strategia wspólnoty lokalnej
- Nowy okres programowania funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020
- Stworzenie podstaw dla endogenicznego rozwoju w nowym wymiarze polityki spójności UE po 2020 roku