Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Ustalą kierunki rozwoju powiatu chrzanowskiego

25 czerwca rozpoczęto prace nad tworzeniem strategii rozwoju powiatu chrzanowskiego na lata 2015-2023. Konwent Strategiczny ustali kierunki rozwoju i najważniejsze priorytety.

Ustalą kierunki rozwoju powiatu chrzanowskiego

- Strategia ma wyrosnąć z potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Potrzebna jest wizja rozwoju, która pomoże się przebić i zmienić oblicze tego powiatu – podkreśliła Lidia Klimas, zastępca dyrektora Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji ds. Doradztwa i Rozwoju podczas sesji strategicznej w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie.
Podczas spotkania zaprezentowano m.in. podstawowe wskaźniki i trendy opisujące rozwój społeczno-gospodarczy powiatu, omawiano silne i słabe strony oraz zagrożenia dla rozwoju ziemi chrzanowskiej.
Kolejne posiedzenia Konwentu Strategicznego odbędą się we wrześniu i październiku. Uchwalenie strategii powiatu chrzanowskiego zaplanowano na listopad.

 

Więcej zdjęć na naszym Facebooku

 

Czy wiesz, jakie są przesłanki do aktualizacji strategii rozwoju?
- Zmieniająca się sytuacja gospodarcza i społeczna wewnątrz powiatu, jak i w jego otoczeniu – reagowanie na nowe warunki rozwojowe
- Nowy paradygmat polityki regionalnej w Polsce
- Nowe dokumenty strategiczne szczebla wspólnotowego, krajowego i regionalnego – spójność z ich priorytetami
- Oparcie systemu realizacji polityki regionalnej o zasadę wieloszczeblowego zarządzania procesami rozwojowymi – strategia wspólnoty lokalnej
- Nowy okres programowania funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020
- Stworzenie podstaw dla endogenicznego rozwoju w nowym wymiarze polityki spójności UE po 2020 roku