Nasi maturzyści górą

Powiat chrzanowski jest na pierwszym miejscu w województwie małopolskim pod względem zdawalności i wyników tegorocznych matur w nowej formule. Zdawalność wyniosła 90 proc.

Nasi maturzyści górą

Fot. I LO w Chrzanowie

 

Wśród szkół ogólnokształcących powiatu chrzanowskiego na pierwszych miejscach pod względem zdawalności są: I Liceum Ogólnokształcące (99,6 proc.) i II Liceum Ogólnokształcące (90,4 proc. Natomiast wśród szkół technicznych jest to Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini ze zdawalnością 86,3 proc..

Czy wiesz, że…
Na 228 uczniów Liceum im. Stanisława Staszica w Chrzanowie egzaminu dojrzałości nie zdał tylko jeden. Średnia z języka polskiego to 75proc. , a z matematyki 71,1 proc.