Przebudują ulicę Topolową i Chrzanowską - film

To była długo oczekiwana inwestycja. Mieliśmy obawy, że nie otrzymamy dofinansowania w wysokości 50 procent ze strony województwa małopolskiego. Ale dotacja jest już pewna. Rozpoczynamy prace – mówi Janusz Szczęśniak, starosta chrzanowski. FILM TV Powiat

Przebudują ulicę Topolową i Chrzanowską - film

Fot. Starosta Janusz Szczęśniak z Grzegorzem Żuradzkim, dyrektorem PZD

 

W celu przygotowania i podpisania umowy na dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych złożono już dokumenty do urzędu wojewódzkiego.
W drugim tygodniu lipca ruszyły roboty drogowe. Wykonawcą jest firma Skanska S.A. w Warszawie. Prace mają potrwać ponad trzy miesiące.
Wymiana nawierzchni i budowa chodników na odcinku 2,5 km to nie wszystko. Zakres robót obejmuje również budowę obiektów mostowych na Chechle i drogi rowerowej na całym odcinku drogi.
- To pierwszy projekt przebudowy drogi powiatowej przewidujący budowę drogi rowerowej - podkreśla Grzegorz Żuradzki, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie.
W związku z rozpoczętymi pracami przewidywane są zakłócenia w ruchu drogowym i objazdy ul. Szpitalną w Chrzanowie i Krakowską w Pile Kościeleckiej oraz Trzebińską w Pile Kościeleckiej i Bolęcinie.
- Mieszkańcy będą o tym powiadamiani. Prosimy o stosowanie się do czasowej zmiany organizacji ruchu. Wyłączenia z ruchu będą systematycznie regulowane w razie potrzeby, na przykład w trakcie rozbiórki mostu na Chechle czy wymiany nakładki asfaltowej – dodaje Żuradzki.
Starosta Janusz Szczęśniak dodaje, że w grę nie wchodzi ruch wahadłowy, bo jakość wykonywanych prac mogłaby być niższa: - Apeluję więc, by mieszkańcy uzbroili się w cierpliwość i wykazali dużą wyrozumiałością.
Koszt inwestycji oszacowano na 4 256 634 zł. Droga przebiega przez Chrzanów i sąsiednią Piłę Kościelecką (gmina Trzebinia). Za generalny remont traktu płacą: województwo małopolskie, powiat chrzanowski, gmina Chrzanów i gmina Trzebinia. Z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zostanie przeznaczone 50 proc. kwoty.