Powiat chrzanowski szuka partnera na Słowacji

W ramach współpracy transgranicznej w sektorze pomocy społecznej panie dyrektor: Marta Paukova, Dagmara Rechtorikova i Adriana Adamicova reprezentujące urząd wojewódzki w Żylinie na Słowacji (Żilinsky Samosprawny Kraj) wzięły udział w lipcowej konferencji „Ruch, radość, rehabilitacja” w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie w ramach Festiwalu Osób Niepełnosprawnych Domek Artystów Wszelakich organizowanym przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie.

Powiat chrzanowski szuka partnera na Słowacji

Fot. Spotkanie ze starostą i wicestarostą w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie. Po lewej delegacja ze Słowacji

 - Mamy wspólne zainteresowania dotyczące poprawy jakości życia mieszkańców niepełnosprawnych w naszych powiatach w szeroko rozumianych usługach. Po stronie słowackiej panie mają doświadczenia w świadczeniu usług domowych, środowiskowych, dziennych i całodobowych. Z naszej strony to obszar usług całodobowej opieki. Następnym obszarem jest edukacja i kształcenie pracowników świadczących usługi socjalne. Główne zainteresowanie skierowane jest na potrzeby odbiorców usług i ich rozumienie przez pracowników – mówi Kazimiera Żmudzińska, dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie. 

1 lipca słowacka delegacja spotkała się również ze starostą Januszem Szczęśniakiem oraz przedstawicielami Zarządu Powiatu Chrzanowskiego w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie . Władze powiatu wyraziły chęć współpracy z podobną jednostką samorządową w regionie Żylina, a Słowaczki zapewniły pomoc ich urzędu w znalezieniu odpowiedniego partnera dla powiatu chrzanowskiego.
Podczas spotkania omówiono wstępny zarys współpracy transgranicznej, która obejmowałaby sektor pomocy społecznej, sportu, turystyki i kultury. Zakładany jest również wspólny udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.