DRUGI NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE UE „EUROPA DLA OBYWATELI” 2015

Do 1 września 2015 r. samorządy i reprezentujące je jednostki i organizacje mogą składać wnioski o dofinansowanie europejskich projektów w obszarze zaangażowania demokratycznego i obywatelskiego w ramach Komponentu 2. programu „Europa dla obywateli” Działanie 2.1. Partnerstwo miast oraz Działanie 2.2. Sieci miast.

DRUGI NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE UE „EUROPA DLA OBYWATELI” 2015

Projekty zgłoszone w Komponencie 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie powinny dotyczyć wpływu obywateli na kształtowanie polityk i strategii na poziomie lokalnym i europejskim. W 2015 roku priorytet przyznawany jest projektom stymulującym debatę o przyszłości Europy, angażującym obywateli o różnych poglądach na Unię Europejską.

Działanie 2.1. Partnerstwo miast:
Przykładowe działania:
•      spotkania,
•      konferencje,
•      debaty obywateli miast partnerskich.
Wnioskodawcy/partnerzy:
•      miasta/władze miejskie,
•      komitety ds. partnerstwa,
•      inne organizacje reprezentujące samorządy terytorialne.
Minimalna liczba partnerów:
•      dwa kraje uczestniczące w programie, z których jeden jest krajem członkowskim UE.
Maksymalny czas trwania projektu: 21 dni.
Maksymalna kwota dotacji: 25 000 €.
ok     Działanie 2.2. Sieci miast:
Przykładowe działania:
•      wymiana dobrych praktyk,
•      spotkania wokół wspólnych tematów,
•      tworzenie nowych rozwiązań.
Wnioskodawcy/partnerzy:
•      miasta/władze miejskie,
•      komitety/sieci miast partnerskich,
•      inne poziomy samorządów,
•      federacje/stowarzyszenia samorządów,
•      inne organizacje reprezentujące samorządy.
Wyłącznie jako partnerzy:
•      organizacje społeczeństwa obywatelskiego nienastawione na zysk.
Minimalna liczba partnerów:
•      cztery kraje uczestniczące w programie, z których jeden jest krajem członkowskim UE
Maksymalny czas trwania projektu: 24 miesiące.
Maksymalna kwota dotacji: 150 000 €.

Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" w Polsce
Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa
tel: +48 22 111 00 14, e-mail: edo@iam.pl
www.europadlaobywateli.pl
www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli