Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Ogłoszenie

Starosta Chrzanowski poszukuje lekarza, z którym zawrze umowę na realizację zadania określonego w art. 11 ust 2 stawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2011 nr 118 poz. 687 z późn zm.). Szczegółowe warunki realizacji w/w czynności i wynagrodzenia zostaną określone w/w  umowie cywilnoprawnej.

Lekarzy zainteresowanych zawarciem przedmiotowej umowy proszę o kontakt z Wydziałem Prezydialnym Referatem Spraw Społecznych i Obywatelskich tel. 32 625 79 68 lub 32 625 79 31 lub osobiście pokój nr 213 lub 103 w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie ul. Partyzantów 2.