Ogłoszenie

Starosta Chrzanowski poszukuje lekarza, z którym zawrze umowę na realizację zadania określonego w art. 11 ust 2 stawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2011 nr 118 poz. 687 z późn zm.). Szczegółowe warunki realizacji w/w czynności i wynagrodzenia zostaną określone w/w  umowie cywilnoprawnej.

Lekarzy zainteresowanych zawarciem przedmiotowej umowy proszę o kontakt z Wydziałem Prezydialnym Referatem Spraw Społecznych i Obywatelskich tel. 32 625 79 68 lub 32 625 79 31 lub osobiście pokój nr 213 lub 103 w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie ul. Partyzantów 2.