Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 11 września 2015 roku (piątek), na terenie Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec w Wygiełzowie, w godzinach 14:00 - 18:00

Zaproszenie

Wydarzenie to skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu chrzanowskiego aktywnie uczestniczących w rozwoju sektora pozarządowego.

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych to również okazja do pogłębienia współpracy mająca na celu wymianę doświadczeń, zainicjowanie wspólnych przedsięwzięć, przedstawienie form wsparcia, jak również integrację środowiska organizacji z terenu powiatu chrzanowskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w Forum, prosimy o potwierdzenie obecności w spotkaniu do dnia 8 września 2014 roku mailowo na adres: promocja@powiat-chrzanowski.pl bądź telefonicznie tel. 32/ 625 79 46.

 

IV FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU CHRZANOWSKIEGO 2015

 Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec - DWÓR Z DROGINI

 

PROGRAM RAMOWY

14:00 – 14:15 Rejestracja uczestników

14:15 – 14:30 Uroczyste otwarcie IV Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Chrzanowskiego:Janusz Szczęśniak - Starosta Chrzanowski

14:30 – 14:50 Wręczenie Nagród Starosty Chrzanowskiego: „Optimo modo” oraz „Bonum facere”

14:50 – 15:20 „Rada Działalności Pożytku Publicznego jako skuteczny sposób komunikacji samorządu z organizacjami pozarządowymi. Korzyści z istnienia RDPP”.

Kamil Piasecki - przedstawiciel Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

15:20 – 15:50  Współpraca Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 – Ewelina Rokita: Koordynator Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

15:50 – 16:20 Prezentacje organizacji z terenu powiatu chrzanowskiego

16:20 – 17:15 Panel dyskusyjny – Palenisko przy Amfiteatrze