Finalistka XLV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego wyróżniona przez radnych powiatowych

Magdalena Machała, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie jest tegoroczną stypendystką powiatu chrzanowskiego.

Finalistka XLV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego wyróżniona przez radnych powiatowych

Fot. Magdalenie Machale gratuluje starosta Janusz Szczęśniak. Po lewej mama stypendystki.

 

29 września 2010 roku Rada Powiatu Chrzanowskiego przyjęła uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Powiatu Chrzanowskiego. Program obejmuje uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat chrzanowski. Formą realizacji programu jest „Stypendium Powiatu Chrzanowskiego”. Warunkiem przyznania stypendium jest wypełnienie trzech kryteriów: uzyskanie w klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,5, uzyskanie co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania i uzyskanie tytułu finalisty bądź laureata olimpiad przedmiotowych lub tematycznych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Magdalena Machała spełniła kryteria przyznawania Stypendium uzyskując tytuł finalisty w XLV Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego na szczeblu centralnym. Otrzymała tym samym stypendium w wysokości 6000 zł. Opiekunem uczennicy jest polonistka Jolanta Skowrońska.
- Magdalena Machała jest wzorem do naśladowania. Nauczycielce pani Jolancie Skowrońskiej należą się słowa uznania – podkreśla starosta Janusz Szczęśniak.