Libiąż gospodarzem X Dożynek Powiatowych - film

Co roku dożynki powiatowe współorganizuje z powiatem chrzanowskim inna gmina. Tym razem gospodarzem imprezy był Libiąż.

Libiąż gospodarzem X Dożynek Powiatowych - film

Fot. Starosta Janusz Szczęśniak w tańcu z przedstawicielką KGW

Biesiada na Placu Słonecznym 30 sierpnia przyciągnęła tłumy mieszkańców całego powiatu. Święto plonów rozpoczęto uroczystym nabożeństwem w kościele p.w. św. Barbary w Libiążu. Potem korowód dożynkowy przeszedł ulicami miasta na osiedle Flagówka. Wystąpiła kapela góralska Jaworowe Skrzypce, kabaret Made in China i zespół Tango Luz. Biesiadnicy bawili się do północy.

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA NASZYM FACEBOOKU

 

ZOBACZ MATERIAŁ FILMOWY TV POWIAT

 

Podziękowania
Składamy serdeczne podziękowania za koncelebrację Mszy Świętej Księdzu Dziekanowi Stanisławowi Pasternakowi proboszczowi parafii p.w. św. Barbary
w Libiążu oraz Księdzu Michałowi Kliś proboszczowi parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Libiążu oraz przybyłemu na uroczystość duchowieństwu.

Szczególne podziękowania należą się Organizatorom X Dożynek Powiatowych za ogrom pracy, poświęcony czas, zaangażowanie oraz serce włożone w pielęgnowanie tradycji.
Dlatego też serdecznie dziękujemy: gospodarzom tegorocznych Dożynek Burmistrzowi Libiąża – Jackowi Latko oraz pracownikom Wydziału Rozwoju Urzędu Miejskiego  w Libiążu, Dyrektorowi Libiąskiego Centrum Kultury Panu Tomaszowi Bębenkowi oraz pracownikom, Wójtowi Gminy Babice – Panu Radosławowi Warzecha wraz z pracownikami Zespołu ds. Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy w Babicach oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Babicach Pani Marzenie Pierzchale – Dudek wraz z pracownikami, Dyrektorowi Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Panu Markowi Grabskiemu wraz z pracownikami, Panu Burmistrzowi Chrzanowa – Markowi Niechwiejowi oraz pracownikom Biura Promocji i Rozwoju Gminy Chrzanów, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie Panu Janowi Smółce, Panu Burmistrzowi Trzebini – Adamowi Adamczykowi oraz pracownikom Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą, Panu Dyrektorowi Trzebińskiego Centrum Kultury – Adamowi Potockiemu oraz pracownikom, Panu Burmistrzowi Alwerni – Tomaszowi Siemkowi oraz pracownikom, Panu Dyrektorowi Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni – Markowi Skowronkowi oraz pracownikom, Kołom Gospodyń Wiejskich z całego powiatu chrzanowskiego oraz wszystkim mieszkańcom Libiąża i okolic zaangażowanym w przedsięwzięcie, Pani Etnograf w Festiwalu Wieńca Dożynkowego: Pani Agnieszce Oczkowskiej reprezentującej Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny  w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Komendantowi Powiatowemu Policji w Chrzanowie Panu Tomaszowi Zającowi, Komendantowi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Chrzanowie Panu Markowi Bębenkowi, Dyrygentowi Górniczej Orkiestry Dętej „ZG Janina” Panu Piotrowi Ciuła, harcerzom ZHP KH Chrzanów Związek Drużyn Libiąż na czele z druhem Jarosławem Zającem, Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej Moczydło w Libiążu Panu Janowi Zemirek oraz Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie Panu Filipowi Kostrzewińskiemu.
Dodatkowo pragniemy podziękować, Starościnie i Staroście X Dożynek Powiatowych Państwu Krystynie i Bogdanowi Trybuś z Libiąża, a także pracownikom Libiąskiego Centrum Kultury na czele z Panem Dyrektorem Tomaszem Bębenkiem oraz Panią Kierownik Bożeną Kiklą.
Gorące podziękowania za prowadzenie X Dożynek Powiatowych i konferansjerkę należą się Pani Małgorzacie Hołownia, a za poprowadzenie obrzędu dożynkowego Pani Helenie Marchewka Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich „Libiążanki” wraz z członkiniami koła.. Za przygotowanie scenografii serdecznie dziękujemy Pani Bogusławie Zychowicz.
Za przygotowanie pięknych wieńców dożynkowych, kłosów do odznaczenia gości oraz występów artystycznych dziękujemy wszystkim Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Chrzanowskiego zaangażowanym w tegoroczne Dożynki, a w szczególności:
Kołu Gospodyń Wiejskich „Libiążanki” reprezentującym Gminę Libiąż
Grupie Obrzędowo - Śpiewaczej „Pogorzycanki” reprezentującej Gminę Chrzanów
Kołu Gospodyń Wiejskich w Karniowicach reprezentującym Gminę Trzebinia
Kołu Gospodyń Wiejskich w Olszynach reprezentującym Gminę Babice
Kołu Gospodyń Wiejskich w Kwaczale reprezentującym Gminę Alwernia

Za dary serdecznie dziękujemy: Paniom Małgorzacie i Jolancie Fiba z Poręby Żegoty, Panu Edwardowi Majchrowskiemu Przewodniczącemu Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Chrzanowie oraz Reprezentacjom Kół Pszczelarzy z Gmin Powiatu Chrzanowskiego.
Podziękowania kierujemy również do Wystawców za współpracę oraz zaangażowanie  w tak ważne dla Powiatu przedsięwzięcie.

Dlatego też serdecznie dziękujemy:
Paniom Małgorzacie i Jolancie Fiba – szydełkowanie
Pani Dorocie Martens – malarstwo witrażowe
Panu Mirosławowi Kalita - malarstwo
Kołu Pszczelarzy z Trzebini
Kołu Pszczelarzy z Libiąża
Kołu Pszczelarzy z Chrzanowa
Kołu Pszczelarzy „NEKTAR" z Alwerni
Kołom Łowieckiem z terenu Powiatu Chrzanowskiego
Radzie Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Chrzanowie
Regionalnemu Stowarzyszeniu Diabetyków w Chrzanowie
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi z Chrzanowa
„Zaczarowanym Niteczkom” - rękodzieło artystyczne
Domowi Pomocy Społecznej w Chrzanowie
Małopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Bankowi Spółdzielczemu w Chrzanowie
Małopolskiemu Uniwersytetowi dla Dzieci
Powiatowemu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie
Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Krakowie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie
Firmie „Bystrzak” z Chrzanowa
Za objęcie patronatem medialnym X Dożynek Powiatowych dziękujemy „TVP Kraków”, „Radiu Kraków”, Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, „Gazecie Krakowskiej”, „Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej” oraz Portalowi Społecznościowo - Informacyjnemu Chrzanowski24.pl.

Serdecznie dziękujemy również sponsorom:
• Radzie Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Chrzanowie
• Bankowi Spółdzielczemu w Chrzanowie

Pragniemy także podziękować wszystkim, którzy swoją obecnością zaszczycili uroczystość X Dożynek Powiatowych.

Zarząd Powiatu w Chrzanowie oraz Pracownicy Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.