Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Pracują nad strategią powiatu

W środę 9 września w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyła się II sesja strategiczna dotycząca opracowania strategii rozwoju powiatu chrzanowskiego na lata 2015-2023. 

Pracują nad strategią powiatu

Podczas spotkania przedstawiono wyniki analizy SWOT, będącej materiałem bazowym do sprecyzowania wyzwań i celów rozwoju Powiatu Chrzanowskiego oraz główne wnioski z sondażowego badania ankietowego wśród Członków Konwentu Strategicznego w zakresie potrzeb i preferencji rozwojowych.

Rozpoczęto także pracę nad definicjami misji i wizji rozwoju Powiatu Chrzanowskiego oraz budowie celów strategicznych ( długofalowych ) i celów operacyjnych (średniookresowych ) oraz dokonano wstępnej identyfikacji kierunków interwencji (zadań, programów i projektów ) w poszczególnych celach. Prace odbywały się w formie warsztatów.   

W Konwencie udział wzięło ponad ponad 80 osób.