Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Wręczono nagrodę „Optimo modo” i medale „Bonum Facere”

Podczas IV Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych, Wicestarosta Krzysztof Kasperek wręczył nagrodę „Optimo modo” oraz medale „Bonum Facere”.

Wręczono nagrodę „Optimo modo” i medale „Bonum Facere”

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ NA FACEBOOKU

 

Spotkanie, które odbyło się 11 września w Dworze z Drogini na terenie Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec poprowadziła Pani Jolanta Różowska wiceprzewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2015-2017.
Wśród głównych tematów znalazły się zagadnienia związane z możliwością współpracy organizacji pozarządowych z Województwem Małopolskim oraz prezentacja „Rada Działalności Pożytku Publicznego jako skuteczny sposób komunikacji samorządu z organizacjami pozarządowymi. Korzyści z istnienia RDPP”.


Medale BONUM FACERE - „Czynić dobro” Nagroda Starosty Chrzanowskiego dla osoby zasłużonej w budowie społeczeństwa obywatelskiego powiatu chrzanowskiego otrzymali:
1. Józefa Bałys - Wiceprzewodnicząca KGW w Mętkowie oraz Radna Gminy Babice
2. Krzysztof Braś – Działa społecznie jako członek Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
3. Stanisława Dęsoł – Od wielu lat zajmuje się działaniami mającymi na celu upowszechnianie wiedzy o folklorze ziemi chrzanowskiej
4. Irena Hydel – członkini Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie.
5. Zbigniew Klatka – przedstawiciel Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie
6. Urszula Kupcza – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie
7. Urszula Liszka - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie
8. Melania Mańka - Od 25 lat przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Gromcu oraz założycielka Klubu Rolnika w Gromcu.
9. Stanisława Norys – od 42 lat przewodnicząca KGW w Żarkach
10. Irena Trębacz – Prezes Koła w Trzebini – Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą w Chrzanowie
11. Jolanta Różowska – od 2008 roku prezes zarządu Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci


Statuetkę OPTIMO MODO „W najlepszy sposób” – Nagroda Starosty Chrzanowskiego dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzącej działalność na terenie powiatu chrzanowskiego otrzymało:
Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Wyróżnienie otrzymało:
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Swoją działalnością poprzez prezentacje pochwaliły się następujące organizacje:

1. Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Chrzanowie
2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie
3. Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie
4. Stowarzyszenie Seniorzy Alwerni
5. Klub Inteligencji Katolickiej w Chrzanowie
6. Stowarzyszenie Twórców Kultury In Gremio
7. Stowarzyszenie CISiR
8. Chrzanowskie Stowarzyszenie Morsów „Epoka Lodowcowa”
9. Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci


Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie i zapraszamy do dalszej współpracy.