Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

VI Powiatowy Konkurs Ekologiczno – Plastyczny „Ukochane pejzaże Jana Pawła II”

Zapraszamy na udziału w VI Powiatowym Konkursie Ekologiczno – Plastycznym  „Ukochane pejzaże Jana Pawła II”. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Starosty Chrzanowskiego oraz  Burmistrza Miasta Chrzanowa. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe im. św. Franciszka – patrona ekologów w Balinie

 

VI Powiatowy Konkurs Ekologiczno – Plastyczny „Ukochane pejzaże Jana Pawła II”

REGULAMIN

1. Cele Konkursu:

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień twórczych dzieci.

 • Poznanie przez dzieci postaci Jana Pawła II.
 • Dostrzeganie przez dzieci piękna i różnorodności Polskich krajobrazów.
 • Integracja placówek wychowania przedszkolnego i  szkół podstawowych Powiatu Chrzanowskiego.

2. Warunki Konkursu:

 • Uczestnikami konkursu mogą być wychowankowie Przedszkoli, oddziałów „0” przy Szkołach Podstawowych Powiatu Chrzanowskiego oraz klas I.
 • Każda placówka przekazuje maksymalnie 5 prac płaskich i 1 przestrzenną.
 • Prace płaskie przyjmowane będą wyłącznie indywidualne.
 • Prace przestrzenne w grupach maksymalnie 3 osobowych.
 • Kategorie wiekowe: 3 latki; 4 latki; 5 latki; 6 latki.
 • Format prac i technika dowolna.
 • Prace należy opisać na odwrocie na komputerze lub drukowanymi literami: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, imię i nazwisko osoby prowadzącej, adres i telefon placówki.
 • Wypełnienie i wysłanie na adres e-mailowy załącznika z wykazem wszystkich uczestników konkursu.
 • Oświadczenie o ochronie danych osobowych – zgoda na publikację prac i wizerunku dzieci.

3. Termin składania prac:

Prace podpisane należy złożyć w Przedszkolu Samorządowym im. Św. Franciszka – patrona ekologów w Balinie u nauczyciela Jolanty Błaszczyk do 02.10.2015r.

4. Ocena prac:

Werdykt Jury jest niepodważalny i ostateczny.

5. Wyniki konkursu:

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas wernisażu w Przedszkolnej Galerii Sztuki Dziecięcej Przedszkola Samorządowego im. św. Franciszka – patrona ekologów w Balinie w dniu 16.10.2015r.
o godzinie 17.00.

6. Uwagi końcowe:

Przedszkole w Balinie zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych, bez wypłacania honorariów autorskich. Prace nie będą zwracane