Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ogłasza IV nabór wniosków w sprawie Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ogłasza IV nabór wniosków w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy powyżej 45 roku życia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego od 28 września do 9 października.

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ogłasza IV nabór wniosków                   w sprawie Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków zgodnie  z obowiązującymi w PUP w Chrzanowie Zasadami przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2015. Jednocześnie informujemy, iż wnioski złożone przed ww. terminem lub po jego upływie
nie będą rozpatrywane.
Wnioski należy składać na Dzienniku podawczym Powiatowego Urzędu Pracy
w Chrzanowie (parter).
Szczegółowe informacje:
Centrum Aktywizacji Zawodowej - pok. 203 (II piętro); tel. 75 33 833, 75 33 835

Formularz wniosku jest dostępny pod adresem: http://pup-chrzanow.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/332