Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Wkrótce wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu

30 września radni podjęli uchwałę o powołaniu tego organu opiniotwórczego. Inicjatorem utworzenia rady młodzieży jest Michał Gawroński, najmłodszy radny powiatowy.

Wkrótce wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu

Michał Gawroński. Fot. R. Rejdych


Klaudia Remsak: - Skąd pomysł na Powiatową Radę Młodzieży?
Michał Gawroński: - To był pomysł, który zgłosiłem jako wniosek do zarządu powiatu na jednej z pierwszych sesji obecnej kadencji Rady Powiatu Chrzanowskiego. Obserwując działalność rad młodzieżowych w innych powiatach, doszedłem do wniosku, by podobną inicjatywę wprowadzić w naszym powiecie. Rada ma być organem opiniodawczym dla rady powiatu. Będzie opiniować projekty uchwał dotyczące młodzieży, czyli te związane z edukacją, kulturą czy sportem. Ponadto rada będzie pełnić funkcję edukacyjną dla młodych ludzi. Poprzez działalność w młodzieżowej radzie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą się uczyć samorządu i budowania społeczeństwa obywatelskiego, a także odpowiedzialności i sumienności.

Jakie środowiska chcecie przyciągnąć?
- Uczniów sześciu szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat. Mowa o chrzanowskich liceach i Powiatowym Centrum Edukacyjnym, trzebińskich technikach i libiąskim zespole szkół. Wybory zostaną przeprowadzone w każdej szkole. Podział mandatów jest zgodny z liczbą uczniów w danej placówce. Na 155 osób przypada jeden mandat, dlatego liczba członków rady nie jest stała i jest uzależniona od naboru w danym roku szkolnym. Wybory odbywają się w terminie 14 dni od momentu zarządzenia wyborów w szkołach. Informacje o zarządzeniu wyborów podaje przewodniczący rady powiatu. Kadencja rady wynosi trzy lata. Zachęcam młodych do wzięcia udziału w tej inicjatywie.

Czy młodzież już interesuje się tym tematem?
- Do inicjatywy powołania Młodzieżowej Rady Powiatu przyłączyli się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie, którzy poparli ją dodatkowym wnioskiem do Rady Powiatu Chrzanowskiego. Wniosek podpisało ponad 200 osób.