Powiat doceni sportowców

Radni powiatowi ustanowili Nagrodę Starosty Chrzanowskiego dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. Nagrody finansowe wypłacane będą ze środków własnych powiatu.

Powiat doceni sportowców

Fot. Z arch. PMOS Chrzanów

 

Inicjatorem przyznania nagrody wybitnym sportowcom jest radny Bartłomiej Gębala.
- Jej ustanowienie jest odpowiedzią na potrzeby finansowe wyróżniających się zawodników, trenerów i działaczy sportowych. Jednorazowy zastrzyk finansowy sportowcy będą mogli przeznaczyć na dalszy rozwój, zakup sprzętu, turnieje. Oczywiście nagroda będzie również formą nobilitacji dla sportowców. Spodziewam się wielu wniosków, bo mamy w powiecie mnóstwo utalentowanej młodzieży i dobrych zawodników w drużynach seniorów – mówi Bartłomiej Gębala.
Nagrodę może przyznać starosta z własnej inicjatywy lub na wniosek zawodników, związków lub stowarzyszeń sportowych; środowiska sportowego, w tym trenerów; jednostek samorządu terytorialnego; innych jednostek organizacyjnych statutowo związanych z wykonywaniem zadań z dziedziny kultury fizycznej.