Pracują nad strategią rozwoju powiatu

Trwają działania związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2015-2023. Konwent strategiczny spotkał się po raz trzeci 7 października w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie.

Pracują nad strategią rozwoju powiatu

 

Moderatorem procesu jest FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa. Prace polegają na identyfikacji celów i zadań, mających zapewnić długofalowy rozwój społeczno-gospodarczy oraz realizację aspiracji naszej wspólnoty lokalnej.
Podczas październikowego spotkania pracowano w trzech grupach tematycznych: gospodarka, edukacja i rynek pracy, bezpieczeństwo publiczne, społeczne i zdrowotne mieszkańców; oferta czasu wolnego i ochrona środowiska.
- Jestem przekonany, że dokument nie będzie tak zwanym pułkownikiem zalegającym na półce, ale zostanie wdrożony w życie – mówił podczas spotkania starosta Janusz Szczęśniak.
Prawdopodobnie pod koniec 2015 roku strategia trafi pod obrady Rady Powiatu Chrzanowskiego.

 

Więcej zdjęć na Facebooku

 

Czy wiesz, że…
Prace nad strategią na lata 2016-2023 rozpoczęto również w gminie Chrzanów. Podobnie jak w przypadku powiatu chrzanowskiego, moderatorem procesu strategicznego jest FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa. Trwają prace związane z powoływaniem członków konwentu strategicznego, do którego zostaną zaproszeni przedstawiciele środowisk lokalnych gminy Chrzanów. W październiku zostaną zorganizowane trzy sesje strategiczne, na których zespół zidentyfikuje potencjał rozwojowy gminy oraz kierunki interwencji.