Przedłużenie terminu naboru wniosków w sprawie Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, iż termin naboru wniosków w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy powyżej 45 roku życia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostaje przedłużony do dnia 19.10.2015 r.

Przedłużenie terminu naboru wniosków w sprawie Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków zgodnie z obowiązującymi w PUP w Chrzanowie Zasadami przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2015.
Jednocześnie informujemy, iż wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.


Wnioski należy składać na Dzienniku podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie (parter).


Szczegółowe informacje:
Centrum Aktywizacji Zawodowej - pok. 203 (II piętro); tel. 75 33 833, 75 33 835

Formularz wniosku jest dostępny pod adresem: http://pup-chrzanow.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/332