Zgłoś swoją karczmę na Małopolską Trasę Smakoszy

Trwa certyfikacja regionalnych karczm Małopolski. Członkowie zespołów oceniających anonimowo odwiedzają obiekty gastronomiczne, które dobrowolnie zgłaszają się do procesu certyfikacji.

Zgłoś swoją karczmę na Małopolską Trasę Smakoszy

Utworzenie w 2011 roku przez Małopolską Organizację Turystyczną Małopolskiej Trasy Smakoszy  służy identyfikacji obiektów gastronomicznych  o najwyższym standardzie i jakości świadczonych usług oraz wzmocnieniu promocji małopolskich produktów tradycyjnych i regionalnych.

Certyfikacja przebiega zgodnie z wytycznymi „Księgi jakości gastronomii regionalnej, czyli o czym karczmarz wiedzieć powinien”. Jest to dokument strategiczny przyjęty uchwałą Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej, zawierający m.in. następujące treści:

- procedurę i wytyczne certyfikacji obiektów gastronomicznych;
- wymagania, jakie powinny spełniać obiekty gastronomiczne ubiegające się o certyfikację (kryteria certyfikacji);
- kompendium wiedzy o tradycjach karczmarskich w Małopolsce i pożądanych standardach jakości lokali gastronomicznych
- wzór ankiety weryfikacyjnej sprawdzającej spełnienie określonych wymagań
- procedurę kontroli jakości w obiektach gastronomicznych, które uzyskały certyfikat jakości

Certyfikaty Regionalna Karczma Małopolski przyznawane są dla obiektów gastronomicznych na okres dwóch lat. Członkowie zespołów oceniających w dwuosobowych zespołach, legitymujący się stosownym dokumentem wystawionym przez Małopolską Organizację Turystyczną i dysponujący bonem konsumpcyjnym wystawionym przez zgłoszoną karczmę, uprawniającym do jednorazowego spożycia posiłku i napojów (z wyłączeniem napojów alkoholowych) anonimowo odwiedzają karczmy, które dobrowolnie zgłaszają się do procesu certyfikacji. Dla każdego  z odwiedzanych obiektów wypełniany jest punktowy formularz ocen, zgodnie z Zasadami Prac Komisji określonymi w „Księdze jakości”.

W poprzedniej edycji Certyfikaty „Regionalna Karczma Małopolski” na lata 2013/2014 otrzymało 38 spośród zgłoszonych 54 obiektów. Dyplomy są dokumentem uprawniającym do używania przez obiekt gastronomiczny plakietki i logotypu identyfikującego akcję oraz umieszczania ich w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych. „Małopolska Trasa Smakoszy” obejmująca obiekty z certyfikatem jest członkiem konsorcjum „Polskie Szlaki Kulinarne”, dzięki czemu jest promowana w działaniach nie tylko MOT, ale i POT.

- Zależy nam, aby obiekty o najwyższym standardzie odwiedzane były przez turystów, mieszkańców i ich gości oraz aby były ambasadorami dziedzictwa kulinarnego regionu - podkreśla Elżbieta Tomczyk-Miczka,koordynator projektu.

 

Czy wiesz, że ...

Małopolska Organizacja Turystyczna wydała pierwszy kulinarny przewodnik po Małopolsce "Małopolska Palce Lizać ” oraz kolejny „Małopolska Trasa Smakoszy”, który skłania do wyruszenia w teren i odkrywania tajników kuchni regionu.